+420 734 383 322      eshop@IONT.tech

Bytové domy

Každé parkovací místo v novém bytovém domě s více než 10 parkovacími místy by mělo mít možnost instalace vlastní dobíjecí stanice. Je proto potřeba počítat s přípravou pro vedení kabelů.
Myslete tedy na tento požadavek už při promýšlení koncepce a elektroinstalace bytového domu. Počet elektromobilů neustále roste, a do budoucna proto bude i větší potřeba nabíjecích stanic. Instalací nabíjecích stanic zhodnotíte bytové jednotky a vyřešíte problém nabíjení vlastníků elektromobilů.

Ostatní nové domy

Pro domy, které nejsou určené k bydlení, platí podobné podmínky. Každá nová stavba a změna dokončené stavby, která má více než 10 parkovacích stání, vyjma stavby pro bydlení, musí být vybavena alespoň jednou dobíjecí stanicí a kabelovody pro pozdější instalaci dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro každé páté parkovací místo, jestliže parkoviště takové stavby je umístěno uvnitř budovy a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů budovy, nebo s budovou fyzicky sousedí a u změny dokončené stavby se tato změna týká také parkoviště nebo elektrických rozvodů parkoviště.Jak vybrat nabíjecí stanici? 

Vyhláška neříká, jaký výkon by dobíječky měly mít. Běžné dobíjecí stanice pro rezidentní nabíjení mají výkon 3,6–22 kW. Časy dobíjení elektromobilů se liší podle kapacity baterie i podle toho, jak často je potřeba auto nabíjet. Už i nabíjecí stanice  s nižším výkonem dokáží většinu aut kompletně dobít přes noc. Nabíjecí stanice s vysokým výkonem sice pracuje velmi rychle, ale většinu zbývajícího času zůstává nevyužitá. Proto je vhodné v budově používat dynamické řízení výkonu.

Dynamické řízení výkonu reguluje aktuální odběr nabíjecích stanic, aby nedocházelo k překročení limitů elektroinstalace a rezervovaného příkonu. Umožní části dobíjecích stanic pracovat rychle, pokud je to potřeba. Celkové dopady nabíjení ale udrží na hodnotách nízkého příkonu

V objektech s dynamickým řízením výkonu je třeba také zvolit správnou hodnotu hlavního jističe. Doporučené hodnoty se liší podle počtu parkovacích míst v budově.

Jak měřit spotřebu?

Můžete měřit spotřebu každé nabíjecí stanice zvlášť. Každá nabíjecí stanice v takovém případě představuje samostatné odběrné místo a má i svou smlouvu s distributorem.

Můžete mít společné měření pro všechny dobíjecí stanice v budově. Jednotlivé stanice mají podružné elektroměry, které patří přímo vlastníkům parkovacího místa. 

Můžete využít naši aplikaci IONT info, díky které můžete nejen monitorovat spotřebu energie, ale i efektivně řídit dobíjení. Co ještě umožňuje aplikace IONT info?

  • monitorování statistik
  • dálková autorizace
  • správa RFID
  • časovač pro spuštění nabíjení
  • správa uživatelů


AC nabíjecí stanice e:car WALL

Cenově dostupná nabíjecí stanice pro tzv. overnight nabíjení v bytových domech, nebo kancelářských budovách. Jeden wallbox umožňuje nabíjení až dvou elektrických automobilů najednou.  Zjistit víc

AC nabíjecí stanice e:car MINI

Elegantní a odolná AC nabíjecí stanice pro rezidenční projekty a office parky pro pomalé overnight dobíjení během noci, nebo pracovní doby. Provedení ve formě sloupku umožňuje umístit tuto nabíjecí stanici i na parkoviště přiléhající k domu.  Zjistit víc

AC nabíjecí stanice e:car COLUMN

Nejoblíbenější AC nabíjecí stanice v provedení se zásuvkou Type 2. Možná je i instalace varianty s integrovanými kabely, nebo v kombinaci zásuvka - kabel.  Zjistit víc

Nabízíme řešení pro instalaci nabíjecích stanic v bytových domech, které zahrnují:

Profesionální instalace

Zajistíme kompletní instalaci nabíjecích stanic ve vašem bytovém domě s maximální úrovní bezpečí a v souladu se všemi pravidly a standardy...Zjistit víc

Bezpečný přístup

Pomocí čipové karty RFID nebo pin kódu zajistíme, že dobíjecí stanici může používat pouze oprávněný uživatel... Zjistit víc

Rozúčtování nákladů

S naším systémem IONT.info můžete přesně sledovat spotřebu energie a náklady na dobíjení... Zjistit víc